Voteringar i riksdagen

Grafiken nedan visar hur lika partierna i kammaren har röstat i voteringar; ju fler förslag två partier röstat lika i, desto kortare avstånd mellan cirklarna och vice versa.

Data finns från riksmötet 2002/03 och framåt och kan filtreras på beredande utskott.

  1. Representeras av majoritetsrösten bland partiets ledamöter.
  2. Omröstning när kammarens ledamöter är oense i en fråga. Beslut kan även fattas med acklamation.
  3. Riksdagens arbetsår kallas riksmöte och börjar i september. Under valår börjar riksmötet i oktober.
  4. Läs mer om de olika utskotten här, http://www.riksdagen.se/sv/Utskott-EU-namnd/
Data saknas för
  • Från utskott
  • Voteringar
  • Under riksmöte

Källa